Д-р Бранимир Пенев

Образна диагностика

  Д-р Бранимир Пенев завършва медицина през 1992 г. в Мeдицински университет - гр. Варна, с почти пълно отличие. През 1998 г. придобива специалност "Образна диагностика". Последователно работи във Военномедицинска академия, гр. София, в Отделение по образна диагностика на МБАЛ, гр. Русе и в СМДЛ "Скендиагностик", гр. Русе. От май 2009 г. работи в Клиниката по образна диагностика на МБАЛ "Токуда" гр. София. 

  Д-р Пенев води лекции и упражнения в студентския курс за рентгенови лаборанти за модулите "Компютърна томография" и "Магнитно-резонансна томография". Участва като гост-лектор на редовните срещи на Северозападното дружество по пулмология, на ежегодните срещи на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология и Училището по кардиология. Участва активно в програмите "HALEY Project", "GREF" и множество научни форуми в България и чужбина, посветени на новостите в образната диагностика.

  Д-р Пенев е член на Българската асоциация по радиология и Българското дружество по кардио-торакална рентгенология, European Society of Radiology, European Society of Cardiac Radiology. 

Запишете се за преглед на 0888 469 239!