Д-р Нино Чаушев

Невролог

  Още по време на следването си д-р Нино Чаушев е привлечен от проблема на главоболието. Защитава дисертация на тема "Мигрена". Впоследствие задълбочава изследванията си върху инвазивните и неинвазивните методи на лечение на мигрена, клъстерно главоболие и други първични главоболия. Публикувал е над 20 научни статии, повечето от тях в областта на главоболията.   

  Д-р Чаушев вярва във внимателното изслушване и анализ на симптомите на всеки пациент и предпочита да прилага оптимално лечение, което да не натоварва организма повече от необходимото. Той е отдаден на идеята пациентите да бъдат освободени завинаги от бремето на главоболието с помощта на съвременни терапии.

 Завършва Медицински университет - Варна през 2006 г. Специализира в неврологичните клиники на Университетска болница за активно лечение по неврология и в психиатрия „Св. Наум”, където взима специалност "Нервни болести".

Запишете се за преглед на 0888 469 239!