Елза Палазова

Кинезитерапевт

  Елза Палазова практикува кинезитерапия повече от 20 години. Тя завършва специалност "Кинезитерапия" през 1994 г. във ВИФ, след което практикува кинезитерапия при неврологични болести и гръбначни изкривявания в ОРБ "Рахила Ангелова", а от 1999 г. досега в УМБАЛ "Царица Йоанна", където допълнително специализира "Кинезитерапия при сърдечно-съдови болести и наднормено тегло". От 2014 г. работи в Центъра по главоболие, където упражнява и разработва методи за кинезитерапия при мигрена, сервикогенно и тензионно главоболие.

  Опирайки се на богатия си опит и медицински познания, тя се съобразява със състоянието и особеностите на всеки пациент, така че терапията да е максимално полезна.

  В УМБАЛ "Царица Йоанна" разработва оригинална кинезитерапевтична програма за редукция на наднормено тегло при хора със съпътващи неврологични и сърдечно-съдови заболявания, която представя в доклад на международен конгрес през 2010 г.

  Следипломни квалификации:

  • Мобилизация на гръбнак и периферни стави - УМБАЛ "Царица Йоанна";
  • Кардиорехабилитация, белгийски курс;
  • Инхалаторна терапия при белодробни болести - СБББ "Света София";
  • Лазерна терапия - физиотерапия, УМБАЛ "Царица Йоанна";
  • Хранене и диететика - УМБАЛ "Царица Йоанна".

Запишете се за преглед на 0888 469 239!