Открийте какъв тип е вашето главобoлие

Отговори на въпросника
Дата на раждане: _____________

Отговорете на въпросите по-долу, за да разберете какъв тип е вашето главоболие.

  Пол:

  Усещате ли болка, дразнене или стягане преди или по време на главоболието на някое от посочените места? (изберете ги с мишката/докоснете ги)

  Придружаващи симптоми:

  Опасни симптоми:

  Болката е:

  Сила на болката:

  Пристъпът започва:

  Продължителност на типичния пристъп (без прием на обезболяващи):

  Главоболието се появява обикновено:

  Събитие, което смятате, че е отключило главоболието:

  Давност:

  Брой дни с главоболие месечно:

  Главоболието ограничило ли е дейноста Ви за ден или повече през последните 3 месеца?

Резултати

Резултатите по-долу са генерирани от програма. За точна диагноза и за подходящо лечение, моля, консултирайте се с наш лекар.
Главоболието Ви има някои характеристики, които се считат за рискови. Препоръчва се незабавна консултация с лекар!
Възможно е да имате менингит, за който характерните симптоми са внезапна температура, схванат врат и промени в съзнанието (припадъци и др.). Менингита е живото-застрашяващо заболяване, което изисква спешно лечение.

Според отговорите Ви, вероятно страдате от Мигрена. Mигрената обикновено се дължи на комбинация от конкретни физиологични и други причини, които са отстраними. Например, в даден човек може да се комбинират метаболитна нестабилност, увреден периферен нерв в слепоочието или другаде около главата и врата, злоупотреба с аналгетици, чувствителност към определни храни и стрес. Tочките на дразнене или болка, които сте отбелязали, показват, че е възможно главоболието да се отключва от притиснат и раздразнен окципитален нерв във врата. Tочките на дразнене или болка, които сте отбелязали, показват, че е възможно главоболието да се отключва от притиснат клон на тригеминалния нерв, който дава чувствителност на лицето. Възможно е да имате понякога и тензионно главоболие.

Изглежда, че страдате от често епизодичнохронично тензионно глабоболие. Причините за тензионното главоболие и мигрената до голяма степен се припокриват и са отстраними след като се установят от лекар специалист. Точките на болка или дразнене, които сте отбелязали, показват, че е възможно главоболието да се дължи на притиснат окципитален нерв във врата. Точките на болка или дразнене, които сте отбелязали, показват, че е възможно главоболието да се дължи на притиснат клон на тригеминалния нерв. Възможно е да имате пристъпи и на тензионно главоболие и на мигрена в различни дни от месеца. При неправилно лечение или злоупотреба с аналгетици тензионното главоболие хронифицира.
Симптомите Ви индикират вероятно клъстерно главоболие. То засяга предимно мъже и се характеризира с краткотрайни атаки от изключително силна, предимно едностранна болка, появяващи се обикновено по едно и също време всеки ден в продължение на няколко седмици. Както и другите първични главоболия, като мигрена, тензионно и хемикрания континуа, клъстерното главоболие нерядко се отключва от притиснати/раздразнени периферните нерви във врата или около главата(окципитални и тригеминални). В етиологията му участва и хипоталамуса, на което се дължи неговият циркаден и сезонен характер. Клъстерното главоболие се среща по-често при пушачи (бивши или настоящи). При неправилно лечение то може да хронифицира - периодите с пристъпи да зачестят и дори да стане целогодишно. Затова е важно да се консултирате със лекар-специалист. Хемикрания Континуа, Пароксизмална Хемикрания и Синдромите SUNCT и SUNA, са няколко по-редки вида главоболие от същата група на тригеминалните автономни главоболия с подобни симптоми. Ключовите точки, които сте отбелязали, показват, че е възможно главоболието да им връзка с притиснат окципитален нерв във врата.

По време на клъстерен период, приемът на алкохол обикновено предизвика пристъп. Типичните болко-успокояващи хапчета дейстават прекалено бавно за пристъпите на клъстерното главоболие, затова се набляга на превантивното лечение.

Симптомите и ключовите точки които сте обелязали предполагат тригеминална невралгия. Тези невралгии може да са болезнени сами по себе си, както и да предизвикват редица първични главоболия като мигрена.
Понеже главоболието Ви засяга 15 или повече дни в месеца то се води също като хронично ежедневно. "Трансформираната мигрена" например е вид хронично ежедневно главоболие. Нерядко тези главоболия се съпътстват от невралгии. Ежедневното или почти ежедневното главоболие изисква внимателно поставяне на диагноза и навременно лечение за да се избегнат усложнения.
Програмата не успя да определи кой вид главоболие отговаря на симптомите Ви. Моля прегледайте пак отговорите си за евентуални пропуски или се обадете за консултация.
Ако приемате болкоуспокояващи, особено такива съдържащи кофеин, като беналгин, седалгин, ексцедрин, кофергамин и др., повече от 5 пъти в месеца, възможно е прекалената им употреба да е допринесла за зачестяване на главоболието Ви.
Нашата задача е да установим точните причини за Вашето главоболие и да Ви помогнем да ги преодолеете с подходяща терапия.

Запишете се за преглед на 0888 469 239!