Хронично ежедневно главоболие

   Какво е хронично ежедневно главоболие?

  Пациент, който страда от главоболие поне 15 дни всеки месец, има хронично ежедневно главоболие (ХЕГ). ХЕГ не е специфичен вид главоболие, а по-скоро описателен термин, който се използва за различни видове главоболие. Първичните главоболия, които могат дa се проявяват ежедневно или почти ежедневно, обхващат:

  Макар че главоболията от тензионен тип са най-често срещаните ХЕГ, те са относително леки и поносими. Повечето от пациентите с ХЕГ попадат в една от двете категории, като и двете са свързани с мигрената.

  Главоболие, свързано с прием на лекарствени средства (медикаментозно главоболие), е ХЕГ, причинено от прием на болкоуспокояващи по собствено усмотрение на пациента. Това може да са аналгетици (парацетамол, ацефеин, беналгин, седалгин и др.), нестероидни противовъзпалителни средства (ибупрофен, диклофенак и др.), лекарства за понижаване на кръвното налягане, противозачатъчни средства и др. Въпреки че това състояние е обезсърчаващо и инвалидизиращо, лечението не е невъзможно.

  Един по-труден вид и твърде често срещано ХЕГ е „трансформирана мигрена“ – мигрени, които с времето стават все по-чести и се сливат, докато не се стигне до 24-часово постоянно главоболие с епизодични насложени по-тежки мигренозни симптоми. Трансформираната мигрена е изключително трудна за лечение без операция и се проявява повече като синдром на хронична болка, отколкото като мигрена. Това главоболие се повлиява слабо от типичните за мигрена лекарства. Някои изследователи са на мнение, че траещите с години хронични и чести мигрени могат да причинят белези или други промени в мозъка, които водят до този тип упорито ХЕГ, което може и да не е лечимо, освен евентуално чрез мигренна хирургия. Безконтролните мигрени могат да се трансформират в трудно лечимо ХЕГ. Ето защо е много важно да се изгради добър превантивен режим, без това да се отлага във времето, колкото е възможно по-рано.

  Над 90% от пациентите с ХЕГ имат съпътстващи психиатрични проблеми, най-често тревожност или депресия (или и двете). Това прави и бездруго сложното състояние още по-трудно за лечение. Обикновено за подобряване на състоянието на такива пациенти са необходими придружаващи психиатрични грижи, консултиране, биологична обратна връзка или други подобни. За съжаление, малко са пациентите, които избират да направят тази необходима крачка.

Запишете се за преглед на 0888 469 239!