Клъстерно главоболие

   Какво е клъстерно (кластърно) главоболие?

  Клъстерните главоболия се срещат доста по-рядко от мигрените. Те са страдание при млади хора, обикновено мъже. Тези мъчително тежки, пронизващи главоболия, обичайно са разположени зад едното или другото око и често са придружени от зачервяване и сълзене на окото, както и от запушване на едната ноздра. Горният клепач може да провисне, а зеницата да промени размера си. Обикновено са по-кратки и по-интензивни от мигрените.

  Докато пациентът с мигрена може да иска да си полежи, този с клъстерно главоболие може да се чувства по-възбуден, например да му се иска да се разхожда.

  Клъстерните главоболия обикновено започват като периодични главоболия, които се появяват в клъстери (групи) от по няколко седмици, след което минават месеци или дори години без каквито и да било симптоми. Отделните главоболия често пъти са циркадни, тоест те се проявяват по едно и също време всеки ден, често час и нещо след заспиване. Пациентът може да има от един до пет пристъпа на ден.

   Диагностика

  При медицински преглед се установява раздразненост на нервите, водещи към засегнатото око (малка зеница, провиснал клепач, изтръпнало или болезнено чело), дори и в спокойно състояние между пристъпите.

  В по-редки случаи клъстерното главоболие може да бъде причинено от необичайни разстройства, които се виждат при ядрено-магнитен резонанс, но в повечето случаи рутинното сканиране не показва нищо извън норма. Няколко проучвания върху образни изследвания показват, че при някои пациенти може да са налице много леки аномалии в хипоталамуса.

   Лечение

  Клъстерното главоболие се повлиява от лекарства, подобни на тези за профилактика на мигрената. Често то може да бъде временно овладяно със стероиди или нервни блокове. Пристъпите не са лесни за лекуване, тъй като обикновено са твърде кратки, за да има време едно хапче да бъде абсорбирано и да подейства. Много пациенти се повлияват изключително добре в рамките на няколко минути при вдишване на 100-процентов кислород. На други им действат добре местен анестетик (обезболяващо лекарство в носа или инжектирано), назални триптани или – когато е уместно – назални или перорални наркотици.

  При някои пациенти клъстерното главоболие е продължително и се хронифицира, трае и по цяла година, често пъти повече от веднъж на ден. Леченията, които намаляват функцията на тригеминалния (троичния) или окципиталния (тилния) нерв, може да помогнат в определени случаи. Тези лечения са описани накратко в лечение на тригеминална невралгия и блокада на окципитален нерв.

  Съществуват доказателства от ядрено-магнитния резонанс и позитронно-емисионната томография, че пристъпите на клъстерното главоболие са свързани с дисфункция в областта на хипоталамуса в мозъка. Тази малка, но важна мозъчна структура, контролира или влияе на множество разнообразни телесни функции, включително на биологичния часовник. Провеждат се проучвания за лечението на тази абнормна област чрез използване на дълбоки мозъчни стимулатори (електронни игли, поставени оперативно в мозъка, свързани с кутия, подобна на пейсмейкър). Макар че и досега се смята за експериментална, вероятно в бъдеще дълбоката мозъчна стимулация ще е надеждата за пациентите, които не се повлияват добре от други лечения.

Запишете се за преглед на 0888 469 239!